Värdegrund

Kvalitet är A och Ö

Alltsedan starten 1993 har kvalitet varit ledstjärna i allt vi gör och vill förknippas med på MacoMedia .
För våra kunder innebär en utbildning att vi serverar mer än en bra kurs. Det betyder att man når den önskade effekten i sin verksamhet, även långt efter att man genomgått utbildningen.
Det betyder också att vi lägger mycket tid på förberedelser, genomförande och efterarbete för att nå det optimala resultatet för våra kunder.

Give2Give
Medan kvalitet är en yttre egenskap, något vi alltid levererar till våra kunder, har vi även två interna ledstjärnor. Det är Give2Give och Hängivenhet.

  • Give2Give innebär att ju mer man ger desto mer får man tillbaka. MacoMedia är självklart ett vinstdrivande företag, men vi vill också ge och göra något gott till och för världen.
    Vi förknippas med socialt ansvarstagande och vi avsätter varje år en del av vinsten till ett gott ändamål. Senast genomförde vi insamlingar till förmån för Fryshusets – barn till Ensamma mammor, Min stora dag och Läkare utan gränser.
  • Hängivenhet att se människor växa är vår andra ledstjärna. Det finns inget mer tillfredsställande än att se individer ta steg utanför komfortzonen och lyckas med något de inte vågat tidigare. I det ögonblicket är man inte längre ett utbildningsföretag utan bara tacksam och ödmjuk för förmågan att kunna förmedla kunskapen.

Ett par utvärderingar

Citat från Lenas utbildningar

"Gått på seminarium med Lena Törner, igen. Bästa lärare jag haft nånsin haft."

Lärt mig allt i Excel, tack!
Deltagare TRR

”Som alltid helt underbar undervisning med Lena Törner som lärare.”
- Octapharma AB

”MacoMedia är professionella i alla avseenden. Alltid pedagogiska lärare och eleverna har varit mycket, mycket nöjda.”
- Santenpharma AB

Våga Vilja Företag

Våga Vilja Företag
Lena har varit egen företagare i 20 år och skrivit boken, Våga Vilja Företag och har även seminarier på samma tema.
Lena har många strängar på sin lyra och hon guidar dig med en blandning av goda råd och berättelser från sin mångåriga erfarenhet som utbildningsföretagare och entreprenör.

Vill du boka Lenas seminarier eller köpa boken. lena.torner@macomedia.se